Vítejte na oficiálních stránkách SDH Klokočí. Malá obec v Českém Ráji.
Radnice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Mapa okolí obce Klokočí.
Hlavní menu
Sbor dobrovolných hasičů
 Aktuální informace
 Informace o obci
Fotky z akcí
 Návštěvní kniha
 Sbor dobrovolných hasičů
 Český červený kříž
 Místní firmy
 

TOPlist

 

Klokočí, okres Přerov

 

 

 

 Aktuálně Počátek hasičského sboru Dějiny sdh v Klokočí

     
  Na počátku roku 1908 usneslo se několik občanů v hostinci na Rotštejně zasaditi se v zřízení sboru dobrovolných hasičů v Klokočí, jelikož cesta z Vesce je nesjízdná a sbor tamější nemohl by v případě požáru rychlou pomocí přispěti. Navrhnuto i zatímní předsednictvo v osobách Frant. Vávry a J. Finkeho. Místní starosta Václav Židů zjistil, že ku sboru přistoupilo by 30 občanů, kteří též vklady po 40 haléřích na běžná přípravná vydání složili.
Proto byla svolána ustavující valná schůze na den 30. listopadu 1908, za účasti 33 občanů, kteří všichni do nového sboru byli přijati. Touto valnou schůzí zahájena byla činnost nového sboru.
 
     
  Prvními činovníky sboru zvoleni:  
  starosta:
velitel:
náměstkem jeho:
jednatelem:
pokladníkem:
dozorce nářadí:
přísedícím:
náhradními:
př. Frant. Vávra
př. Jiří Vlček
př. Josef Hejduk
př. Jan Finke
př. Štěpán Votrubec
př. Václav Židů
př. Josef Žák
př. Josef Votrubec
př. Jan Vodháněl
 
     
  V prvním roce svého trvání jeví sbor vyvinouti činnost co největší. Jako hlavní cíl vytknuto zakoupení stříkačky, žebříků a výzbroje. To všeho se dosáhlo finanční pomocí osady. Tato vzala na sebe zakoupení potřebného nářadí hasičského. Objednáno vše od Ústřední prodejny hasičských potřeb v Praze Smíchově v úhrnné částce 2.500,- Kč, již nutno do čtrnácti let splatit splátkami nejméně 60,- Kč.  
     
  Po dodání stříkačky horlivě cvičeno zvláště náměstkem velitelovým př. Jos. Hejdukem, který ve většině cvičení př. velitele zastupoval. Pro činné členy v počtu 29 byla zakoupena látka na pracovní obleky od firmy A. Šlechty v Lomnici n. Pop. Za účelem hrazení nákladů na stříkačku a výzbroj platili činní členové roční příspěvek 2,40 Kč, přispívající 3,- Kč. O příspěvky byla žádána též obec katastrální, ta však odepřela sboru vůbec nějakou podporu věnovati. Za subvenci žádán i zemský výbor. Za tímtéž účelem pořádán i ples spolkový v hostinci př. Václ. Kinského v Rotštejně.  
     
  Sbor účastnil se několikráte sjezdu Hasičské župy pojizerské, jedenkráte v Jenišovicích v kroji pracovním, dále pak sjezdu hasičské župy z okolí Trosek a Kozákova, v Loučkách na Dolech. Zastoupen byl též při přednášce ,,o úkolech hasičstva,, , za sbor promluvil př. Jos. Brázda v Loučkách Kostelních.  
     
  Kéž činnost sboru v prvém roce trvání tak slibně započatá neochabne, by sbor stal se platným článkem v organisaci tak lidumilné a národní.  
     
přidat k oblíbeným
web design by Duke Blaha 2009 ©